Uppdat:

2021-01-04

Kontakt:  info@enaline.se


  Styrelse:                   


                       

   Anita Unger     

Ordförande

   Eva Wallin

Kassör

   Helen Green

Sekreterare

   Margareta Görling

Ledamot

   Katarina Kordic

Suppleant  Bankgironummer

316-4225

  Organisationsnummer

802440-8810

  Tel ordf: 076 5690092