Uppdat:

2021-11-01

Kontakt:  info@enaline.se


  Styrelse:                   


                       

   Margareta Görling   

Ordförande

   Eva Wallin

Kassör

   Helén Green

Sekreterare

   Lars Nersell

Ledamot

   Katarina Kordic

Suppleant  Bankgironummer

316-4225

  Organisationsnummer

802440-8810

  Tel ordf: 070 6684403