Ena Linedancers

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktör

 

 

Eva Wetterström

 

Instruktör

Styrelsen

 

 

Anita Sackmark

 

Ordförande

Eva Wallin

 

Kassör

Helen Green

 

Sekreterare

Margareta Görling

 

Ledamot

Margita Eriksson

 

Suppleant

Bankgironummer

316-4225

 

Organisationsnummer

802440-8810

 

Tel ordf: 076 5690092

 

 

Stadgar